Video

Diverse video

Dyra kosa seg ute

Endelelg kom våren på Angedal Gard og alle dyra storkosa seg med å springe rundt ute.

Våren 2018


Angedalvisa

Vi skulle i utgangspunktet berre spele inn ein julesang. Det begynte med å endre litt på teksten, og enda opp med ein heilt eigen versjon av Alf Prøysens «Musevisa». Vi var ein stor gjeng i studio både ungdommar og personale, og alle hadde det veldig artig med å spele inn sangen. Også denne gangen brukte vi Secret Location studio i Førde. Deretter vart det produsert tilhøyrande musikkvideo på garden.  Dette prosjetet fekk også litt oppmerksomhet i avisa.

Sangen ligg også på Spotify.Angedal Gard sangen

Dette var den første musikkvideoen vi lagde. Vi skreiv ein eigen tekst til ein Gunslingers låt, og spelte inn sangen i Secret Location studio. Deretter laga vi musikkvideo på garden.


Kyraslepp i Angedalen

Ein video frå då kyrne slepp på beite for sommaren.


Donkey

Donkey som helser på oss når vi kjører forbi.


Rocky kosar seg ute

Kalven Rocky som budde på garden sommaren 2015 var ein adoptiv-kalv som vi flaska opp. Han vart nesten som ein hund, og fekk springe laus ute.


Polly og kua


Lammet Gard

Lammet Gard, berre nokre få dagar gammalt. Lyden av vår.


Kosegrisen Gyda

Kosegrisen Gyda likar godt å bli klødd


Endene badar

Andeflokken kosar seg ute og tar eit morgon-bad.


Kalven og katten

Kalven prøver å bli venn med katten Alfa, men ho er ikkje så intressert i det vennskapet. 

Karita


Kyrne tar eit snøbad

Kyrene fekk tilbud om å ta ein tur ut i snøen. Nokre av dei benytta seg av tilbodet og synst det var veldig rart.

VIl presisere at det var snakk om ei veldig kort stund og at døra sto open så dei hadde mulighet til å gå inn når dei ville.


Kyraslepp 2015

Alltid like gøy å sleppe ut av fjøsen att om våren.


Kalvane på beite

Kalvane storkosar seg ute på beite ved Botnavatne..


Rocky er god på innkalling

Den tamme kalven Rocky elskar oppmerksomhet og kjem i full fart når vi ropar på han.