Garden

Garden


Angedal Gard ligg i Angedalen i Førde kommune ca 13km frå Førde sentrum, i Sogn og Fjordane fylke. 

Gardstunet består av to bustadhus der vi nyttar oss av begge husa. Dei går under navnet «Hovudhuset» som er huset som ligg øvst, og «Gamlehuset».

Leiar for Angedal Gard, Martha, er sjølv oppvaksen på garden. Då Martha starta opp tilbodet på Angedal Gard budde ho sjølv på garden i det som vert kalla «Hovudhuset».  «Gamlehuset» vart pussa opp og tatt i bruk. Etter kvart som etterspørselen auka flytta Martha og familien til Førde slik at også «Hovudhuset» kunne benyttast. Ellers består garden av eit vedahus, fjøsen, hønsehuset og stallen.

På garden har vi sjølvsagt traktor og diverse maskiner. Vi har også ein ATV som er populær og mykje i bruk.

Ein liten times gåtur frå garden, ligg Botnavatnet. Her har vi mulighet til å ha kano på sommaren. Dersom det er interesse for det set vi opp lavo som vi kan overnatte i. Vi har fiskerett ved vatnet. Det er i dette området kyrne beitar på sommaren.Litt oppi bakken ovanfor garden har vi gapahuk og bålplass.

Kontakt

Angedal Gard AS

v/Martha Bjørvik Angedal

Angedalen

6811 FØRDE


mba@angedalgard.no

+47 90611341