Tilsette

Tilsette

 

Her vil vi gje ein kort presentasjon av alle dei tilsette hos Angedal Gard AS. Tilsette både på garden og i dei andre bu og avlastningstiltaka utanfor sjølve garden.

 

Leiar

Martha Angedal

 

Martha er eigar og dagleg leiar av Angedal Gard AS.

Ho er oppvaksen på garden og såg tidleg kva nytte og glede arbeid på gard kunne gje enkeltpersonar, særleg dei med mangel på meistringsopplevingar.

Martha har eit brennande engasjement, og bryr seg om og ser alle. Med sin varme personlighet og væremåte tar ho godt vare på alle barna og ungdommane, dyra, og sine ansatte i Angedalen.

 

Martha er 35 år, kjem frå Angedalen/Førde og bur i Førde.

 

Utdanning:

-Ferdig utdanna sosionom i 2006.

-Videreutdanning i dyreassistert terapi.

-Vidareutdanning i organisasjon og leiing.

-Vidareutdanning i Styrekompetanse

 

Anna relevant arbiedserfaring:

Har arbeidd innan barnevern og psykiatri fram til ho starta opp sjølv på Angedal Gard.

 

Martha er også leiar i Inn på tunet nettverket i Sogn og Fjordane.

 


Tilsette

Bente

 

Bente er 36 år. Ho kjem frå Atløy og bur i Førde.

 

Har jobba i Angedalen sidan Februar 2015.

 

Bente er ein aktiv person som likar godt å vere ute i friluft/naturen og tar gjerne ungdommane med på det. Ho synest det er inspirerande og givande å jobbe med mennesker og dyr. Ofte vert det servert ferske nybaka rundstykker når Bente er på jobb, til stor glede for både ungdommer og kollegaer.

 

Utdanning:

-Førskulelærar

-Videreutdanning i helse og ernæring.

 

Relevant arbeidserfaring:

Har jobba 8 år i barnehage, 7 år som pedagogisk leiar/førskulelærar.

 


Eva

 

Eva er 35 år. Ho kjem frå, og bur i Førde.

 

Ho har jobba i Angedalen sidan 2013.

 

Eva er livleg og engasjert. Ho tar med ungdommane på varierte arbeidoppgåver og aktiviteter. Ho er veldig allsidig, likar godt å vere ute i naturen. Ho trivs godt med å jobbe med dyra og på garden, og å reise på kjekke aktivitetar med ungdomane. Ivrig deltakar i alle medieprosjekt vi har hatt på garden.

 

Utdannaing:

-Førskulelærar

 

Relevant arbeidserfaring:

-10 års erfaring i barnehage

 


Gry

 

Gry er 29 år, kjem frå Førde og bur i Førde.

 

Ho har jobba i Angedalen sidan 2012.

 

Gry er engasjert og kreativ.

Ho er initiativtakar og pådrivar for dei fleste musikk og video prosjekta. Likar å finne på kjekke aktivitetar både på og utanfor garden.

 

Utdanning:

-Barnevernspedagog

-Vidareutdanning i dyreassisterte intervensjonar

 

Relevant arbiedserfaring:

-«Ein til ein» lærar/assistent på ungdomsskule

-Assistent og litt vikar i barneskule

-Litt SFO

 


Ingvild

 

Ingvild er 32 år. Ho kjem frå Sande, og bur i Førde.

 

Har jobba i Angedalen sidan sommaren 2015

 

Ingvild er ein sosial, positiv og aktiv person som likar å vere ute i naturen. Utanom å jobbe i Angedalen jobbar ho også som personleg trenar. Dette er noko ungdomane på garden drar god nytte av då ho gjerne tar med seg dei som ønsker på treningsøkter på Spenst. Ingvild trenar sjølv styrkeløft.

 

 

Utddanning:

-Bachelor i sosiologi.

-Bachelor i folkehelsearbeid.

 

Relevant arbeidserfaring:

-Personleg trenar

 


Mads

 

Mads er 30 år fra Oslo, bur i Sogndal.

 

Han har jobba på Angedal Gard fra 2012.

 

Mads er ein allsidig og aktiv person som liker å ta med ungdomer på aktiviteter som skogsarbeid, ski, fiske, padling, fotball, bading osv.

 

Relevant utdanning:

-Bachelor i idrett og friluftsiv

-Årsstudium i praktisk pedagogisk lærerutdannelse

-Enkeltemne i sosialpsykologi

-Enkeltemne i kommunikasjon, samarbeid og ledelse

 

Relevant jobberfaring:

-Miljøretapaut i forsterket bokollektiv

-Lærervikar

-Aktivitetsleder på sommerleir

-SFO assistent

-Miljøarbeider på sommerleir i regi av barne- og familieetaten i Oslo kommune

 

 


Gaute

 

Gaute er 30 år.

Kjem frå Oppdal, bur i Sogndal.

Han har jobba i Angedalen sidan 2013.

 

Gaute er ein kar med godt humør, sta, kreativ og med god arbeidsvilje. Hans mål er å skape mestringsglede, fremme god fysisk og psykisk helse. Han ønsker å gi ungdomane gode opplevingar og erfaringar som dei kan ta med seg vidare. Interesser er bl.a generelt friluftsliv, ski, fjellturar til fots og med ski, diverse andre sporter som ballsport og løp.

 

Utdanning:

- Bachelor i idrett og friluftsliv.

- PPU (Praktisk, pedagogisk utdanning)

- Årsstudium Historie.

- Master i idrettsvitenskap (Masteroppgåve om samanhengen mellom fysisk form og skuleprestasjonar)

 

Relevant arbeidserfaring:

- Lærar for barne og ungdomskule, samt VGS.

- Jobba 2 år i psykiatrien i Årdal og Sogndal.

- Jobba 5 år i heimesjukepleien.

 


Gerd Laila

 

Gerd Laila er 51 år.

Ho kjem frå Oterøy og bur i Balestrand.

Har jobba i Angedalen sidan 1.februar 2016.

 

Gerd Laila har alltid jobba med menneske og set pris på den yngre generasjonen. Engasjert i det som er til det beste for dei rundt seg. Har lang erfaring og vert som ein morsfigur for dei eldste ungdomane. Ho har budd på gard sidan tidleg 90talet og er ikkje redd for å ta i eit tak.

 

Gerd Laila likar å vere ute både i fjellet, fjorden og gardsarbeid. Likar utfordringar og er ein livsnyter.

 

Utdanning:

-Førebyggande miljøarbeid for barn og unge

-Sosionom

-Helse og sosial administrasjon

- Rettleiing som leiingsverktøy

-Rettleiing av studentar

-Vidareutdanning i valdsrisikovurdering (Vivo 1 og Vivo 2)

 

Relevant arbeidserfaring

-Utekontakten

- Jobba med alkoholikara

- Ungdomsarbeid

- Rådgjevar 4H

- Iddrettslag og trimgrupper

-Lang erfaring med utviklingshemma, psykiske idingar

og då spesielt psykose.


Carina

Carina er 40 år.

Ho kjem frå Førde og bur i Førde.

Ho har jobba i Angedalen sidan April 2015.

 

Carina er den sjølvutnemnde hønseeksperten vår.

Ho er oppriktig intressert i å vite mykje om det som opptar ungdomen til ei kvar tid. Ho er nyskjerrig og open for å lære noko nytt og prøve nye ting.

Ein ekte sangfugl og humørspreder, med eit godt hjerte og stor omsorg for alle rundt seg.

Ho er flink til å engasjere og få ungdommane med seg i arbeidet rundt på garden.

 

Utdanning

- Sosionom

-Videreutdanning i rus og psykisk helse

-Videreutdanning i MARTA og missbrukpsykoigi

-Jordbruk og iddrettsgrunnfag

 

Relevant arbeidserfaring

- 12 års erfaring med rus og psykisk helse

- 2 år på stall

 

 


Karita

Karita er 27 år.

Ho kjem frå Solheimsdalen i Førde.

Ho har jobba i Angedalen sidan 2011, med eit 9 mnd avbrekk då ho jobba som hundekjørar i Finnmark.

 

Karita er ei livlig dame som trivest best ute, og helst til fjells.

Ho er sjeldan å sjå utan sin faste følgesvenn, huskyen Takotna (Tako) ved si side.

Karita finn gjerne på kjekke friluftsaktivitetar med ungdommane der ho lærer dei å meistre og å bli glad i å vere ute i naturen.

 

 

Utdanning

- Bachelor i sosialt arbeid, sosionom.

 

Relevant arbeidserfaring

- Erfaring frå jobb med psykisk utviklingshemming.

 


Vivian

Vivian er 40 år.

Kjem frå Hestenesøyra der ho vaks opp på gard, og bur no i Sundsdalen i Førde.

Ho har jobba i Angedalen sidan februar 2017.

 

Vivian er ei sosial og utadvent dame med mykje godt humør, som trives godt ute i skog og mark ilag med andre. Ho er omsorgsfull med både ungdommane og dyra på garden, og gjer virkelig ein forskjell for dei som treng det.

 

Vivian likar godt å rydde og vaske, men likar ski, jakt, bål og telt minst like godt.

 

 

Utdanning

- Helse og sosialfag

- Naturbruk på Mo jordbruksskule

 

Relevant arbeidserfaring

- Bu og miljøtenesta

- Assistent på skule for barn med speselle behov

- Sfo

- Avlastningsbustad .


Idun

Idun er 40 år.

Oppvaksen i Naustdal, men flytta til Bergen som 16åring. Kom tilbake i 2003 med mann og barn for å gå på sjukepleien, og innsåg då at Førde var plassen å bu.

Ho har jobba i Angedalen sidan mai 2017.

 

 

Idun er ei morsom og empatisk dame som gir masse av seg sjølv. Svært omsorgsfull med både mennesker og dyr.

Ho er jordnær, og ein trygg vaksenperson for ungdommane.

 

Deresom sola skin tar ho seg gjerne ein pause fra sin favoritthobby, som er interiør og oppussing, for å gå moderate turar på fjellet, eller på ski (dersom det er snø).

 

 

 

Utdanning

- Sjukepleier

 

Relevant arbeidserfaring

- Bu og miljøtenesta

- Psykiatritenesta


Leif Harald

 

Leif Harald er 33 år og bur i Førde.

Han er sjølv oppvaksen her på Angedal Gard

 

Leif Harald er vår vaktmester og altmuligmann, som har ei løsning på det meste av problem vi måtte støte på. En handy ordensmann som stiller opp for alle.

Han er ein skikkelig trivelig kar som er godt likt av alle, alltid like smilande og hyggelig.

 

 

 

Utdanning

-Bilmekaniker

 

Relevant arbeidserfaring

-Bilmekaniker

-Maskinist i militæret

Kontakt

Angedal Gard AS

v/Martha Bjørvik Angedal

Angedalen

6811 FØRDE

 

mba@angedalgard.no

+47 90611341