Nyheter

Nyheter:

 

Her vil det komme oppdateringer om nyheter og hendingar

. Følg oss gjerne på Facebook, der legg vi jamnleg ut bilder og oppdateringar frå kvardagen på garden.

 

Ledig stilling

Angedal Gard søkjer kvinneleg miljøarbeider/miljøterapeut

til bruker i einetiltak.

 

Brukar har samansette utfordringar knytt til fysisk og psykisk helse

og vi søkjer ein omsorgsperson som kan ivareta brukarens helse

på best mulig måte. Ein føl brukaren tett gjennom døgnet, og det

er eit mål at brukaren skal delta på aktiviteter og gjeremål som gir

brukaren best mulig utvikling og livskvalitet.

 

Arbeidet vil i hovudsak bli utført i brukaren sin eigen heim, med

muligheit for besøk på Angedal gard.

Vår nye medarbeidar må vere tolmodig, tydeleg, positiv, ha

erfaring med arbeid i helse- og omsorg og trivest med å køyre bil.

Av helsemessige årsaker er det kun kvinner som kan tilsettast i

denne stillinga. Vi ser gjerne at sjukepleiar/vernepleier søkjer, men

det viktigaste er at ein er personleg eigna.

Døgnet er delt i langvakter der ein arbeider 12- 16 timer per skift

og med våken nattevakt.

 

Fast stilling 80-100%. Vi søkjer også tillkallingsvakt med

muligheit for å jobbe fast helg/ferier.

 

Tiltreding og lønn etter avtale.

Søkaren må ha førarkort klasse B og levere plettfri vandelsattest.

 

Søknadsfrist 15 februar. Søknader og spørsmål om stillinga kan

sendast per mail til mba@angedalgard.no

 

Lenkje til stillingannonse i Firda her

 

 


Angedalen Gardsutsal

 

.

Vi har i samarbed med Håvard Larsen starta Angedalen Gardsutsal.

Sjå meir under fana gardsbutikk.

 

 

Kontakt

Angedal Gard AS

v/Martha Bjørvik Angedal

Angedalen

6811 FØRDE

 

mba@angedalgard.no

+47 90611341